รัฐบาลไทย (ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ได้ประกาศแผนการที่จะเปิดเส้นทางบินใหม่จากและไปยังสนามบินตราดเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง: อู่ตะเภา ,เชียงใหม่ ,อุดรธานี , ภูเก็ต, ฯลฯ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน – เพื่อส่งเสริมเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง: เกาะช้างและเกาะกูด

ข่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ทั่วประเทศในการขยายพื้นที่ทางเดินเศรษฐกิจตะวันออก ไปยังจังหวัดจันทบุรีและตราด – ดังที่เราได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้

แหล่งข้อมูล: https://www.prachachat.net/local-economy/news-227849